Reageren

Reageren

Heeft u nog vragen op het gebied van de Wet WOZ? Leg ze gerust aan ons voor. Dit kan via het e-mailadres post@heemskerk.nl. Onze medewerkers staan u ook graag telefonisch te woord: (0)14 0251. Zij zijn van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur te bereiken.

Bezoek aan gemeentehuis: Maerten van Heemskerckplein 1, 1964 EZ Heemskerk.

De gemeente werkt volledig op afspraak. Dat houdt in dat de balies uitsluitend open zijn voor mensen die online of telefonisch een afspraak hebben gemaakt.

Door telefonisch (14 0251) of via de website www.heemskerk.nl/afspraak_maken een afspraak te maken, voorkomt u lange wachttijden en kunt u op een zelf gekozen tijdstip langskomen.

U kunt via dit digitale WOZ-loket bovendien: 

Uw taxatieverslag opvragen
Ga naar Taxatieverslag. Vraag het taxatieverslag op. Wanneer u van mening bent dat de gegevens op het taxatieverslag (objectkenmerken en/of vastgestelde waarde) onjuist zijn, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslag/beschikkingsbiljet bezwaar indienen.

Bezwaar indienen tegen de WOZ-beschikking en/of de aanslag gemeentelijke belastingen
Zorg voor het indienen dat u op de hoogte bent van de informatie. Lees daarvoor de toelichting behorend bij de beschikking. Kijk ook even onder de knoppen Wet WOZ, Vragen en antwoorden en Waardering.

Binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking/aanslag kunt u bezwaar maken. Bij voorkeur doet u dat digitaal met DigiD en het formulier "bezwaar maken tegen belastingen".

U kunt uw bezwaarschrift niet per e-mail insturen!

Digitaal Bezwaar
Een bezwaarschrift kunt u digitaal indienen. Daarvoor is op de gemeentelijke website een bezwaarformulier beschikbaar dat u kunt gebruiken met behulp van DigiD. Het gebruik van DigiD is noodzakelijk in verband met de vereiste ondertekening van het bezwaarschrift. U klikt hier: www.heemskerk.nl/digid

Schriftelijk bezwaar
Maakt u schriftelijk bezwaar dan vermeldt u in ieder geval het  aanslagnummer, uw naam, adres, de datum waarop u uw bezwaarschrift opstelt en de reden van uw bezwaar. Vergeet niet uw bezwaarschrift  te ondertekenen. Uw bezwaarschrift kunt u richten aan de heffingsambtenaar, team  PCF belastingen, Postbus 1, 1960 AA Heemskerk.
Als u iemand machtigt om voor u bezwaar te maken, stuur dan een door u ondertekende machtiging mee.

Kosten vergoeding bezwaarschrift
Onder voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor vergoeding van kosten die u redelijkerwijs moet maken.
Een verzoek om kostenvergoeding moet zijn ingediend voordat de beslissing op bezwaar is genomen.