Reageren

Heeft u nog vragen op het gebied van de Wet WOZ? Leg ze gerust aan ons voor. Dit kan via het e-mailadres post@heemskerk.nl. Onze medewerkers staan u ook graag telefonisch te woord: 0251 - 256777. Zij zijn van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur te bereiken. Bij bezoek aan het gemeentehuis kunt u zich melden bij de Centrale Balie, Maerten van Heemskerckplein 1.

Om ervoor te zorgen dat u niet hoeft te wachten, werkt de gemeente Heemskerk op afspraak. Een afspraak betekent dat u op de afgesproken tijd geholpen wordt. U vermijdt zo dat u moet wachten. Vanzelfsprekend is het ook nog altijd mogelijk om gewoon binnen te lopen, u wordt dan geholpen, maar u moet dan met een wachttijd rekening houden. Als u een afspraak hebt met een specifieke medewerker meldt u zich bij de receptie. U wordt vervolgens doorverwezen of opgehaald door de betreffende medewerker.

U kunt via dit digitale WOZ-loket bovendien: 

Uw taxatieverslag opvragen
Ga naar Taxatieverslag. Vraag het taxatieverslag op. Wanneer u van mening bent dat de gegevens op het taxatieverslag (objectkenmerken en/of vastgestelde waarde) onjuist zijn, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslag/beschikkingsbiljet bezwaar indienen.

Bezwaar indienen tegen de WOZ-beschikking en/of de aanslag gemeentelijke belastingen
Zorg voor het indienen dat u op de hoogte bent van de informatie. Lees daarvoor de toelichting behorend bij de beschikking. Kijk ook even onder de knoppen Wet WOZ, Vragen en antwoorden en Waardering. U kunt uw bezwaarschrift niet per e-mail insturen.

Digitaal Bezwaar
Een bezwaarschrift kunt u digitaal indienen. Daarvoor is op de gemeentelijke website een bezwaarformulier beschikbaar dat u kunt gebruiken met behulp van DigiD. Het gebruik van DigiD is noodzakelijk in verband met de vereiste ondertekening van het bezwaarschrift. U klikt hier: www.heemskerk.nl/digid

Schriftelijk bezwaar
Maakt u schriftelijk bezwaar dan vermeldt u in ieder geval het  aanslagnummer, uw naam, adres, de datum waarop u uw bezwaarschrift opstelt en de reden van uw bezwaar. Vergeet niet uw bezwaarschrift  te ondertekenen. Uw bezwaarschrift kunt u richten aan de heffingsambtenaar, bureau PCF belastingen, Postbus 1, 1960 AA Heemskerk.
Als u iemand machtigt om voor u bezwaar te maken, stuur dan een door u ondertekende machtiging mee.

Kosten vergoeding bezwaarschrift
Onder voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor vergoeding van kosten die u redelijkerwijs moet maken.
Een verzoek om kostenvergoeding moet zijn ingediend voordat de beslissing op bezwaar is genomen.